LOČEVANJE ODPADKOV

ZAKAJ ODPADKE LOČUJEMO?

Vsak od nas redno pridela večje količine odpadkov. Ko rečemo večje količine, mislimo res ogromne količine odpadkov. Že če pomisliš, da vsaka družina tedensko pridela samo 1 zabojnik odpadkov in to pomnožiš s številom družin na celem svetu, hitro spoznaš, da ne pretiravamo, če rečemo, da se v odpadkih počasi utapljamo. Odlaganje odpadkov je velika obremenitev za okolje, in če želimo še dolga leta uživati pitno vodo in dihati čist zrak, moramo okolju nekako pomagati. Za zmanjševanje odpadkov in odgovorno ravnanje z le temi, je odgovoren vsak posameznik, tudi ti!

❓❓❓ SE SPRAŠUJEŠ KAKO LAHKO POMAGAŠ TUDI SAM ❓❓❓

 

Če torej odpadke redno ločujemo in poskrbimo, da jih odlagamo tja, kamor spadajo, s tem varujemo okolje in hkrati tudi varčujemo. Z ločevanjem namreč lahko določene predmete ponovno uporabimo za enak ali pa povsem drugačen namen. Tako prihranimo, saj se izognemo potrebi po nakupu nekaterih novih izdelkov, in zmanjšujemo število odpadkov.

Čeprav je ločevanje in zmanjševanje odpadkov zadnja leta tema, ki jo skoraj vsak dan zaznamo, so zadnje ankete pokazale, da ima še vedo skoraj polovica prebivalcev Slovenije težave z ločevanjem odpadkov. Ker smo sami odgovorni za okolje v katerem živimo, je pomembno tudi, da se izobražujemo o tem, kako lahko pripomoremo k čistejšemu okolju in k večji kvaliteti življenja na naši Zemlji.

 

❗❗❗ POGLEJ, KAJ JE O ODGOVORNEM RAVNANJU Z ODPADKI, NIKO NAUČIL TINO IN ROKA ❗❗❗

 

Misliš, da bi znal samostojno razvrstiti odpadke v pravilen zabojnik? PREIZKUSI SE!