OSTALO


KAJ SO OSTALI ODPADKI?

Smetnjak za ostale odpadke je po navadi črne barve s črnim pokrovom. V njega odlagamo vse odpadke, ki jih ne moremo uvrstiti v katerega od drugih zabojnikov za ločevanje. Največkrat so to vse vrste higienskih pripomočkov in pa komunalni odpadki, ki jih ne moremo reciklirati ali ponovno uporabiti, vseeno pa jih moramo nekako pospraviti, da jih ne puščamo prosto v okolju.

🟢 KAJ V OSTALE ODPADKE LAHKO ODLAGAMO? 🔴 KAJ V OSTALE ODPADKE NE SMEMO ODLAGATI?
 • snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti
 • onesnažen papir
 • smeti
 • ohlajen pepel
 • okensko steklo
 • higienski papir
 • otroške plenice
 • posoda iz keramike
 • lepilni trakovi
 • kopirni papir
 • posoda iz porcelana
 • šiviljski odpadki
 • tapete
 • papir
 • steklo
 • kovine
 • organski odpadki
 • nevarni odpadki
 • embalaža iz plastičnih mas
 • odpadki večjih dimenzij
 • gradbeni odpadki (opeka, keramika, omet..)