EKOLOŠKI OTOKI

KAJ SO EKOLOŠKI OTOKI?

Ekološki otoki so območja, ki so urejena in opremljena tako, da služijo namenu ločenega zbiranja odpadkov in sodijo med temelje ločevanja in recikliranja odpadkov. Na ekoloških otokih najdemo zabojnike za:

MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE

◾ PAPIR in KARTON

◾ STEKLO

◾ BIOLOŠKE ODPADKE

Poleg zgoraj naštetih zabojnikov na ekoloških otokih pogosto zasledimo tudi zabojnik za EMBALAŽO. Na določenih ekoloških otokih se ločeno zbirajo tudi rabljena oblačila, obutev, igrače, lahko najdemo še naslednje zabojnike:

◾ ODPADNA ELEKTRONIKA 

◾ ODPADNO JEDILNO OLJE

To, katere zabojnike najdemo na določenem ekološkem otoku, se razlikuje glede na komunalno podjetje, ki določeno območje pokriva. V nekaterih krajih namreč odpadke ločeno zbira vsako gospodinjstvo zase, spet drugje, pa imajo gospodinjstva samo zabojnike za mešane odpadke in embalažo, vse ostale odpadke pa se ločeno zbira na ekoloških otokih.

 Vir slik: wikipedia.org, Avtor: MZaplotnik